Humanitaire logistiek: efficiënte oplossingen voor snelle en betrouwbare hulp

Coyote - Humanitarian logistics - Coyote Logistics

Goed georganiseerde supply chains zijn cruciaal om de uitdagingen van humanitaire logistiek aan te pakken en snel hulp te bieden aan mensen in noodsituaties.

Logistieke oplossingen zijn altijd belangrijk;elke dag zorgen ze ervoor dat de wereldeconomie soepel blijft draaien en dat bedrijven en particulieren de goederen en grondstoffen die ze nodig hebben kunnen verzenden en ontvangen. De COVID-19 pandemie, die de wereldwijde stroom van goederen en materialen flink verstoorde, heeft echter laten zien hoe belangrijk supply chains zijn in tijden van crisis. Ook bij natuurrampen is het belang van goed functionerende bevoorradingsketens niet te onderschatten. Dit is waar humanitaire logistiek in beeld komt. Volgens de Europese Commissie wordt humanitaire logistiek breed gedefinieerd als “de processen en systemen die nodig om mensen, middelen, vaardigheden en kennis te mobiliseren om zo kwetsbare mensen te helpen die getroffen zijn door natuurrampen of andere complexe noodsituaties”.

Humanitaire logistiek is een heel belangrijk onderwerp, vooral vanwege de uitdagingen die de huidige klimaatcrisis met zich meebrengt. Volgens de VN is het aantal rampen veroorzaakt door klimaatverandering in de afgelopen 50 jaar drastisch toegenomen. Van alle rampen blijken droogteperiodes het meeste slachtoffers te maken, gevolgd door stormen, overstromingen en extreme temperaturen.

Logistiek onder druk

Of internationale rampen nu te maken hebben met klimaatverandering of andere crises, logistieke experts moeten ervoor zorgen dat hulpgoederen op een snelle en betrouwbare manier op de juiste plek van bestemming aankomen. Toen Turkije in februari 2023 bijvoorbeeld werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen, moest er razendsnel een geavanceerde logistieke keten worden opgezet om hulpgoederen naar de getroffen gebieden te transporteren.

Er zijn echter veel obstakels waar hulporganisaties en andere belanghebbenden tegenaan lopen. Ten eerste moet het transport van hulpgoederen snel gebeuren, onder extreme tijdsdruk. Direct na een ramp is het echter vaak onduidelijk hoe bereikbaar de getroffen gebieden zijn. Aardbevingen, overstromingen, orkanen, maar ook militaire conflicten kunnen enorme schade aanrichten aan de infrastructuur, waardoor hulpgoederen moeilijk te leveren zijn. Daarnaast hebben sommige hulpgoederen speciale transport- en opslag nodig. De invoer van hulpgoederen en donaties gaat daarom ook vaak gepaard met complexe bureaucratische procedures.

Humanitaire logistiek verbeteren

De kracht van moderne logistiek kan helpen om deze uitdagingen aan te gaan. Dit werd in de jaren 1990 onder andere erkend door de Amerikaanse ondernemer Lynn C. Fritz, die beschouwd wordt als de vader van de humanitaire logistiek. Fritz maakte er zijn missie van om de procedures en praktijken van commerciële logistiek te verbeteren zodat ze gebruikt konden worden voor humanitaire doeleinden. In 2001 verkocht Fritz zijn bedrijf, de Fritz Company, aan UPS om zich volledig te kunnen richten op humanitaire logistiek.

Coyote Logistics is een UPS-bedrijf dat deel uitmaakt van UPS Supply Chain Solutions. Net als Lynn C. Fritz zijn wij sterk toegewijd aan het bevorderen van humanitaire logistiek. Door gebruik te maken van onze expertise en ons netwerk streven we ernaar om supply chains verder te optimaliseren en mensen in crisis- en noodsituaties wereldwijd te helpen.