De essentiële rol van chauffeurs in het realiseren van duurzaamheid en groene verandering

ups_scs_coyote_duurzaamheid_interview_radhika_ralhan_christof_thesinga

Duurzaamheid is niet langer slechts een trendy term;het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden. Het aanpakken van de gevolgen van de klimaatcrisis is een taak die voor iedereen van belang is, van overheidsinstanties en NGO’s tot wereldwijde bedrijven. De logistieke sector blijft helaas een van de meest emissie-intensieve sectoren in de wereldeconomie. Niettemin is verandering onvermijdelijk, en zitten we daar al midden in.

Radhika Ralhan, Sustainability Manager bij UPS SCS, en Christof Thesinga, EU VP Marketing bij Coyote Logistics, bespreken deze kritieke kwesties en meer in hun interview. Ze gaan dieper in op de uitdagingen van afvalvermindering in het wegtransport, greenwashing binnen de logistiek en benadrukken de gezamenlijke inspanningen van UPS SCS en Coyote om onze industrie milieuvriendelijker te maken.

De eerste vraag is vrij breed en luidt: denkt u dat logistieke bedrijven überhaupt duurzaam kunnen zijn?

Christof: Het compleet stopzetten van productdistributie is niet realistisch en lijkt dus niet haalbaar, waardoor transport noodzakelijk blijft totdat we nieuwe leveringsmethoden ontwikkelen, waar we voorlopig slechts over kunnen dromen. Ik geloof echter dat er nog meer opties zijn voor logistieke bedrijven om duurzaam kunnen zijn;bijvoorbeeld door circulaire economieprincipes te omarmen, efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen en hernieuwbare energiebronnen toe te passen. Deze benadering kan leiden tot duurzaamheid, hoewel de definitie daarvan nog altijd een filosofische vraag lijkt te zijn. Het lijkt inherent onduurzaam om elk nieuw voertuig op de weg te introduceren. Desondanks ben ik nieuwsgierig naar jouw inzichten, Radhika, gezien jouw expertise op dit gebied.

Radhika: De kern van de supply chain bevindt zich in het transport, dat verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot.

Voor mij is duurzaamheid echter meer dan enkel milieuaspecten. Het gaat ook om de veiligheid van chauffeurs en operationeel personeel in de supply chain, evenals het welzijn van de betrokken gemeenschappen.

Alle transportvoertuigen, zoals vrachtwagens, rijden door steden, stedelijke centra en plattelandsgebieden waar gemeenschappen wonen. Het is daarom cruciaal om te begrijpen hoe we omgaan met belanghebbenden in de samenleving. Duurzame mobiliteit (SDG 9.1) en duurzaam transport (SDG 11.2) zijn immers inherent aan het bereiken van duurzame infrastructuur (SDG9) en duurzame steden en gemeenschappen (SDG11). Het is daarom noodzakelijk om de manier waarop we consumeren en produceren te heroverwegen.

Dit perspectief sluit aan bij de focus van de huidige regelgeving, zoals gecommuniceert door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het is enigszins betreurenswaardig dat er regelgeving nodig is om bedrijven aan te moedigen tot duurzame praktijken, maar dit is de realiteit waar we in leven. Desalniettemin blijft het naleven van deze richtlijnen een belangrijke verantwoordelijkheid.

Hoe definieert u de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen binnen onze sector?

Christof: Ons voornaamste doel is het verminderen van de CO2-uitstoot, maar de uitdaging ligt hem vooral in hoe we dit kunnen realiseren, met name in het wegtransport. Deze sector heeft te maken met vele potentiële inefficiënties.

Door de efficiëntie van de supply chain te optimaliseren, zouden we de impact op het millieu zo veel mogelijk kunnen minimaliseren. Een cruciale stap is de overgang naar voertuigen met een lage CO2-uitstoot, maar dit brengt aanzienlijke obstakels met zich mee.

Momenteel zijn deze voertuigen vrijwel onbetaalbaar en er is geen realistische methode om ze te herfinancieren. Ondanks de waarde van de hoge initiële investering kan niet elk bedrijf zich deze sprong veroorloven.

Radhika: De technologie in de transportsector evolueert snel. Onze focus lag eerst voornamelijk op elektrische voertuigen, waarna we al snel zijn overgeschakeld naar het overwegen van HVO. Als toonaangevend logistiek bedrijf dat sterk afhankelijk is van wegtransport, integreren we elektrische voertuigen en streven we ernaar dat 40% van onze grondoperaties alternatieve brandstoffen gebruikt. Het is echter cruciaal om haalbare richtingen te identificeren, vooral binnen de Europese context, waar transport, met name wegtransport, een topprioriteit is binnen onze supply chain-strategie.

Het is essentieel om de supply chain systematisch te benaderen. Elke factor, van transport tot logistiek, is kritisch vanwege risico’s en externe factoren. De meest effectieve weg naar het verminderen van emissies is niet altijd even helder, dus is het van essentieel belang dat we flexibel blijven in onze aanpak.

Christof: Ik ben het volledig eens met Radhika’s perspectief op duurzaamheid. Het vertegenwoordigt niet alleen een strategie, maar ook een bepaalde houding met betrekking tot duurzaamheid. In het verleden lag de nadruk vooral op het vinden van de meest snelle en goedkope manier om dingen te doen. Nu moeten we echter onze vraag herformuleren naar: wat is de meest duurzame manier om onze doelen te bereiken? Vaak sluit deze benadering aan bij kostenefficiëntie, wat gezien wordt als een aanzienlijk voordeel. Het herkennen van dit potentieel vereist een verandering in zowel onze werkmethoden als onze manier van denken –het draait om het aannemen van een nieuwe mindset.

Radhika: Ja, deze mentaliteit is wat er nodig is om door te dringen tot elk niveau van de organisatie, te beginnen bij het hoogste bestuur. Het is cruciaal om te beginnen met de juiste mindset. Alleen dan kan het effectief worden doorgevoerd tot op operationeel niveau.

Een belangrijke kwestie binnen onze sector met betrekking tot duurzaamheid is het afval in het transport. Kunt u aan onze lezers uitleggen wat deze verspilling inhoudt en hoe we eraan kunnen werken om het te verminderen?

Radhika: Ik bevind me in een unieke positie: ik werk in de transportsector zonder een auto te bezitten en ik ben ook niet van plan er een te kopen. Voor mij ligt het cruciale punt in de algehele reductie van transport. Is het essentieel? Ja, dat denk ik wel. Maar een wereld zonder enige vorm van transport is een utopie, daarom moeten we de uitdagingen die er zijn aanpakken. We onderzoeken verschillende technologische routes en emissieregelgeving voor vrachtvervoer over de weg. We overwegen 4-5 technologieën, waaronder waterstof, en kijken naar manieren om de impact te minimaliseren.

Een interessante benadering is de integratie van verpakking en transport om de uitstoot bij de bron te verminderen. Traditioneel werden deze als afzonderlijke entiteiten beschouwd, maar een systemische benadering laat zien dat ze onderling verbonden zijn.

Bovendien spelen schaalvoordelen een cruciale rol. We moeten ons richten op verantwoorde mobiliteit en transport, inclusief ‘reversed logistics’.

Kostenefficiënte oplossingen hebben niet altijd iets te maken met het investeren in dure brandstoftechnologieën. Het is ook van belang om andere manieren te vinden die de impact zouden kunnen minimaliseren, en tegelijkertijd de efficiëntie kunnen behouden. Soortgelijke combinaties, slechts een paar voorbeelden, worden steeds vaker toegepast door bedrijven. Dit betekent niet dat we volledig moeten afzien van lucht- of zeevracht, maar wel dat we meer moeten investeren in de ondersteuning van het grondtransport. Het draait om het gebruik van verschillende strategieën.

Christof: Verspilling binnen de logistiek, met name in het transport, is nauw verbonden met inefficiëntie. Als we onze middelen inefficiënt gebruiken, is verspilling onvermijdelijk.

Coyote bestaat juist met het idee om dit probleem aan te pakken. Velen zijn zich er misschien niet bewust van dat ten minste een derde van de vrachtwagens op Europese wegen leeg rijdt, zonder vracht. Bij Coyote zijn we vastberaden om dit percentage met 30% te verminderen.

Het inefficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals overmatig brandstofgebruik, suboptimale routeplanning en slecht beladen vrachten, resulteert niet alleen in een toename van de koolstofuitstoot, maar ook in hogere operationele kosten. Deze inefficiënties vertegenwoordigen aanzienlijke verspilling, en er is een aanzienlijk potentieel voor verbetering op deze gebieden.

Radhika: De grootste inefficiëntie binnen een supply chain zijn lege vrachtwagens, een probleem dat nog niet volledig opgelost blijkt te zijn. Het draait niet alleen om het wegnemen van inefficiënties via operationele processen;het vereist creatief en strategisch denken. We moeten anders gaan nadenken en verder kijken dan het gebruikelijke idee van een circulaire economie, want het houdt veel meer in dan alleen ‘reversed logistics’en recycling.

Coyote is bijvoorbeeld meer dan een platform;het is een duurzaam mobiliteitssysteem. Het gaat niet om het oppervlakkig labelen van acties als ‘circulair’of ‘duurzaam’om inefficiëntie te elimineren. We moeten fundamenteel anders gaan denken over supply chains.

We herdefiniëren duurzame logistiek en brengen de supply chain opnieuw in kaart. Dit betekent niet alleen dat we de business case opnieuw evalueren, maar ook dat we de logistiek op een gedetailleerde manier decarboniseren. Het identificeren van inefficiënties in de supply chain is al een kostbare en complexe taak op zich. Het herkennen van bestaande efficiëntie is cruciaal. Het feit dat iets niet als circulair of duurzaam wordt bestempeld, betekent niet automatisch dat het dat niet is. De activiteiten van Coyote bieden intrinsiek een duurzame, circulaire oplossing.

Laten we praten over het onderwerp greenwashing, waarbij bedrijven zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Afgelopen maart kwam de EU met een nieuwe richtlijn over groene claims om greenwashing tegen te gaan. Klopt het dat greenwashing inderdaad een groot probleem is binnen de logistiek?

Christof: Greenwashing, een combinatie van de termen ‘groen’en ‘witwassen’, verwijst naar bedrijven die hun milieuprestaties onterecht aanprijzen. Helaas komt dit nog veel voor in de logistiek, maar ook in andere industrieën. De EU-richtlijn met betrekking tot groene claims is bedoeld om dit probleem aan te pakken door het opleggen van strikte normen om zo meer transparantie te krijgen milieuclaims.

Laten we nu eens kijken naar onze huidige context, in het bijzonder naar de rol van AI in marketing. Moderne marketing wordt overspoeld met door AI-gegenereerde content, wat het gemakkelijk maakt om content the produceren, maar een uitdaging om als merk vertrouwen en herkenbaarheid te winnen. Zonder deze elementen loopt een bedrijf het risico zijn relevantie te verliezen.

Bedrijven die zich bezighouden met greenwashing praktijken, waarbij klanten worden overspoeld met niet-substantiële, spam-achtige berichten over hun milieuprestaties, zullen snel hun geloofwaardigheid verliezen. Deze situatie plaatst marketingteams in een cruciale positie. We moeten ervoor zorgen dat alle communicatie, inclusief communicatie met betrekking tot duurzaamheidsinspanningen, oprecht en transparant is. We moeten greenwashing-activiteiten vermijden en duidelijk zijn over onze acties en beperkingen. Klanten en publiek misleiden is geen optie. Daarom zijn marketing- en communicatieteams van vitaal belang bij het handhaven van integriteit en eerlijkheid in onze berichtgeving.

Radhika: De Green Claims Directive, onderdeel van de Green Deal, benadrukt dat duurzaamheid niet alleen wordt bepaald door één stakeholder. Verantwoordelijke NGO’s, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en consumenten zijn hier allemaal bij betrokken. Deze richtlijn is ontstaan uit het kritisch onderzoeken van de basis van ambitieuze productclaims met betrekking tot duurzaamheid, zoals recyclebaarheidspercentages, die sectoren als FMCG en luchtvaartmaatschappijen aanzienlijk hebben beïnvloed.

De verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven die deze claims maken om ervoor te zorgen dat ze leiden tot tastbare resultaten. Marketing- en communicatieprofessionals moeten niet alleen sterk zijn, maar ook verantwoordelijk. Richtlijnen zijn geintroduceert voor degenen die zich niet aan de regels houden, maar benadrukken ook het belang van nauwkeurigheid in de bedrijfsvoering. In gesprekken met externe stakeholders is het onaanvaardbaar om ongecontroleerde cijfers over afvalvermindering of waterneutraliteit te gebruiken.

De richtlijn met betrekking tot groene claims is van toepassing op zowel producten als systematische activiteiten en richt zich op mensen zonder duurzaamheidskenni, maar die toch dergelijke beweringen doen.

De toename van deze richtlijnen vereist een nauwe samenwerking tussen marketing- en duurzaamheidsexperts binnen bedrijven. Het is nu hun verantwoordelijkheid om specialisten te raadplegen en te begeleiden. Deze richtlijn benadrukt het belang van wetenschappelijke onderbouwing achter de presentatie van dergelijke cijfers. Bedrijven moeten hun kennis bewaken, gezien de aanzienlijke risico’s van regelgevende, economische en consumentendruk. Greenwashing beperkt zich niet alleen tot producten;het geldt voor iedereen die duurzaamheidstermen gebruikt zonder gedegen, gespecialiseerde kennis. Daarom is het van cruciaal belang dat stakeholders voorzichtig zijn met wat ze communiceren.

Christof: Ik ben het hier volledig mee eens, vooral wat betreft het belang van kennis. Dit is precies de reden waarom we ons in onze discussies focussen op wetenschappelijk onderbouwde doelen.

Kunt u onze lezers iets meer uitleggen over wat deze wetenschappelijk onderbouwde doelen precies inhouden?

Radhika: Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een samenwerkingsverband tussen verschillende belanghebbende organisaties zoals UNGC, WRI, CDP, WWF en de WeMean Business Coalition. Het heeft een duidelijk gedefinieerd traject om de CO2-uitstoot te verminderen in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Wereldwijd werken al meer dan 4.000 bedrijven samen met het Science Based Targets initiatief (SBTi). Bij UPS willen we beoordelen of onze doelstelling voor 2035 voldoet aan de SBTi-criteria voor een kortetermijndoelstelling. Deze zouden we op het juiste moment indienen om te voldoen aan de vereisten voor verplichte kortetermijnverplichtingen van SBTi. We werken actief aan groene transportoplossingen waarmee onze klanten hun scope 3 upstream transportemissies kunnen verminderen. Veel van onze belangrijkste klanten, met name in de gezondheidszorg, hebben het SBTi ondertekend en dienen hun routekaarten voor duurzaamheid in voor strategische beoordeling.

Het proces bestaat uit het indienen van deze routekaarten bij de SBTi, waarna zij de vastgestelde doelen en methoden om ze te bereiken beoordelen. In mijn ervaring, toen we ons plan indienden bij de lancering van het SBTi, betrof het een nieuw initiatief voor de organisatie dat uiteindelijk werd goedgekeurd door de SBTi. Na goedkeuring moeten bedrijven hard werken aan hun investerings- en initiatiefplannen. Het SBTi dient als een strategische routekaart die doelen, plannen en doelstellingen beoordeelt met een wetenschappelijke benadering om uiteindelijk te voldoen aan het 1,5-gradenpad. Hoewel ik het hier voor de duidelijkheid heb vereenvoudigd, is het proces om deze doelen te halen en door verschillende reductiepaden te navigeren behoorlijk robuust en uitgebreid.

Zowel UPS als Coyote spelen een cruciale rol in het bevorderen van een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Kunt u onze samenwerking op het gebied van milieu toelichten?

Christof: Samen werken we aan milieu-initiatieven en creëren we gezamenlijke duurzaamheidsinzichten in dit snel evoluerende gebied. Duurzaamheid is een dynamisch onderwerp met dagelijkse veranderingen, dus het uitwisselen van nieuwe inzichten en informatie is cruciaal.

We investeren actief in groene technologie en stemmen onze strategieën af op het verminderen van emissies. Onze gezamenlijke toewijding aan het milieu drijft ons ertoe om elke gelegenheid aan te grijpen om de duurzaamheid van onze diensten elke dag te verbeteren.

Radhika: Onze samenwerking wordt gedreven door individuen zoals Christof, Joep en ondergetekende, de mensen die een drijvende kracht vormen voor verandering.

Onze samenwerking begon als een uitwisseling van ideeën binnen een commissie, hoewel Christof en ik de voorkeur geven aan meer innovatieve benaderingen dan traditionele commissies. Ons gedeelde geloof in het uitwisselen van kennis heeft een grote rol gespeeld.

Workshops met betrekking tot duurzaamheid zijn cruciaal, vooral als het gaat om duurzame mobiliteit en initiatieven als waterstof. Deze workshops vereisen experts uit verschillende transportsectoren. Christof’s marketingexpertise voegt waardevolle inzichten toe aan duurzaamheidsnetwerken en overbrugt de kloof tussen marketing en supply chain-logistiek.

Het People’s Network speelt een cruciale rol in het aanjagen van verandering, zoals blijkt uit onze workshops over duurzaamheid voor klanten, waarvan de volgende gepland staat voor 25 januari 2024. In deze workshops brengen we onze stem naar voren en creëren we initiatieven die de samenwerking bevorderen. We zijn ook van plan om initiatieven te lanceren met betrekking tot de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Deze uitwisseling van kennis en samenwerking is essentieel voor belanghebbenden om te begrijpen dat zowel Coyote als UPS betrouwbare partners zijn als het gaat om duurzaamheid.

Een opmerkelijk voorbeeld van onze samenwerking is de snelle lancering van het initiatief voor digitale visitekaartjes, aangestuurd door Christof. Het werd binnen twee weken geïmplementeerd en uitgerold over heel UPS SCS. Een ander succes dit jaar was de nieuwsbrief Sustainability Snacks van UPS SCS, waar Christof ook bij betrokken was.

In essentie komt het erop neer dat veranderaars uit de sector samenkomen en door hen in onze workshops te ontvangen, verrijken we onze kennis en expertise.

Bedankt voor jullie tijd en voor dit inzichtelijke en inspirerende gesprek.