Kunstmatige Intelligentie (AI) in de logistiek. Is er ruimte voor AI binnen deze industrie?

coyote-ai-in-de-logistieke-sector-coyote-logistics

Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich tegenwoordig in een razend tempo. AI-oplossingen vinden snel hun weg naar nieuwe sectoren en brengen aanzienlijke veranderingen teweeg in de dagelijkse praktijken van verschillende bedrijven.

Moderne logistiek wordt gekenmerkt aan de aanzienlijke complexiteit van processen. Hoe zal AI deze sector in de komende jaren transformeren? Is er ruimte voor AI-ondersteuning binnen de logistiek? In dit artikel proberen we deze vragen te beantwoorden.

AI in logistiek: routeoptimalisatie

Tijdens een interview over het gebruik van transportmanagementsystemen deelde Arkadiusz Rozumek (EU Senior Manager, Carrier Sales bij Coyote Logistics) zijn inzichten:

“Met de dynamische ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, voorzie ik een toename van innovatieve oplossingen die de dagelijkse taken van expediteurs en dispatchers zullen ondersteunen.”

Een cruciaal aspect waarin AI logistieke professionals kan ondersteunen is routeoptimalisatie. AI-tools geïntegreerd in TMS-software kunnen verkeerspatronen en actuele en historische weergegevens analyseren. Op basis van de analyse suggereert AI de meest optimale routes voor vrachtwagens. Daarnaast kan kunstmatige intelligentie ook informatie uit recente of huidige sociale media-activiteiten gebruiken om verkeersstoringen te voorspellen en op basis daarvan de geplande routes voor voertuigen bij te werken. Hierdoor kunnen chauffeurs mogelijke vertragingen vermijden. Dit kan leiden tot een verhoogde punctualiteit van leveringen en lagere brandstofkosten. Bovendien heeft het gebruik van AI-algoritmen voor routeoptimalisatie ook een ecologisch aspect, omdat het kan bijdragen aan milieubewustere logistieke operaties.

AI in logistiek: magazijnbeheer

Kunstmatige intelligentie kan ook bijdragen aan het optimaliseren van magazijnactiviteiten: zoals verpakken, sorteren en zelfs voorraadbeheer. Bij het inpakken en sorteren kunnen robots, gestuurd door AI-algoritmen, menselijke activiteiten ondersteunen, wat het risico op menselijke fouten vermindert, de efficiëntie verhoogt, en bedrijfskosten verlaagt. Door een analyse van historische voorraadgegevens kunnen AI-tools voorspellen wanneer een bepaald product dreigt op te raken en tijdige bestellingen plaatsen voor optimale voorraadrotatie. AI kan ook worden ingezet om de energiebehoefte te voorspellen en elektriciteitsverbruik te optimaliseren, wat zal leiden tot kostenbesparingen, maar ook nog eens millieuvriendelijk is.

AI in logistiek: vraagvoorspelling door verladers

In de logistieke sector kan AI worden ingezet voor voorspellende analyses, waardoor verzenders de vraag naar hun goederen nauwkeuriger kunnen voorspellen en daarmee voorraadniveaus kunnen handhaven die overeenkomen met de verwachte vraag. Kunstmatige intelligentie kan historische gegevens analyseren om seizoenspieken (of pieken als gevolg van verschillende soorten cyclische gebeurtenissen) in de vraag te voorspellen. Dit stelt verzenders in staat om van tevoren middelen toe te wijzen, zoals benodigde magazijnruimte of transportbehoeften.

AI in de logistiek: Wat brengt de toekomst?

Autonome vrachtwagens zouden wellicht de toekomst kunnen vormen van kunstmatige intelligentie in de logistieke sector. Momenteel bevinden bestuurderloze voertuigen “aangedreven”door AI zich echter nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, en het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat deze technologie veilig en betrouwbaar genoeg is om op grote schaal geaccepteerd te worden. Hetzelfde geldt voor kleine drones die pakketten bezorgen of robots die voor vergelijkbare doeleinden worden ingezet, ook met behulp van AI-technologie. Hoewel ze voortdurend in ontwikkeling zijn en naar verwachting in de toekomst een revolutie zullen vormen voor koeriersdiensten, zal het nog geruime tijd duren voordat ze breed worden toegepast.

AI in de logistiek: waar het op neerkomt

Een zekere belemmering voor de verspreiding van AI in de logistieke sector zijn de kosten en implementatie van deze technologie, evenals de noodzaak om extra financiële middelen en tijd uit te trekken om werknemers goed te trainen in het gebruik van AI-tools. Daarnaast kan de terughoudendheid en angst van werknemers om deze technologie te gebruiken, inclusief mogelijke zorgen met betrekking tot baanverlies, ook een obstakel vormen.

Wanneer een logistiek bedrijf kunstmatige intelligentie-oplossingen implementeert, zijn er richtlijnen nodig om ervoor te zorgen dat het gebruik van AI geen risico’s met zich meebrengt. Dit omvat een beperkt vertrouwen in AI-resultaten, voortdurend menselijk toezicht op AI-tools, het gebruik van AI als ondersteuning bij alledaagse taken en niet als vervanging ervan, het vermijden van het delen van gevoelige bedrijfsgegevens met AI, en het opstellen van een AI-beleid dat alle regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de onderneming beschrijft.

Als antwoord op de vraag gesteld in de titel van dit artikel, kunnen we stellen dat er zeker ruimte is voor AI in de logistieke sector. Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de logistiek kan leiden tot een betere optimalisatie van bedrijfsprocessen, kostenbesparing en verhoogde productiviteit van werknemers. We zien momenteel een groeiende acceptatie van AI-tools in de logistiek. We mogen echter niet vergeten dat het gebruik ervan op een bewuste en veilige manier moet gebeuren, in overeenstemming met de geldende regelgeving en onder menselijk toezicht, om ervoor te zorgen dat de voordelen van AI geen schade toe zal brengen aan een bedrijf, of zijn belanghebbenden.


Gegevensbronnen:

  • https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/08/17/the-true-role-of-ai-in-logistics/
  • https://www.economist.com/special-report/2018/03/28/how-ai-is-spreading-throughout-the-supply-chain
  • https://transportlogistic.de/en/discover/industry-insights/detail/artificial-intelligence-revolutionizes-logistics.html
  • https://www.linkedin.com/pulse/impact-artificial-intelligence-logistics-industry-ritesh-pandey-/
  • https://en.codept.de/blog/5-ways-to-use-artificial-intelligence-in-logistics